สองวัยบนไหล่ภู

posted on 28 Dec 2012 15:21 by krugarn
- - - " สองวัยบนไหล่ภู " - - -

...มอดไฟมลายฟืนในคืนหนาว
ลับเดือนเลือนดาวในราวป่า
รุ่งตะวันโอบกอดยอดใบคา
สบตา "ลัวะน้อย" บนดอยดิน
กิริยาท่าทีเรียบร้อย
ประหยัดถ้อยทักทายบนม้าหิน
แอร่มอรุณไม่คุ้นชิน
ลมพัดมารินรินรอบกายเรา
โอกาสพบกันอย่างวันนี้
อาจมีเพียงครั้งกลางขุนเขา
พบเพื่อพรากจากลาภูผาเช้า
คนละรูปรอยเท้าก้าวจากกัน
ออมไฟเก็บฟืนเพื่อคืนค่ำ
ถางทำรอยทางเพื่อต่อฝัน
เรียนรู้ภูดอยอีกร้อยพัน
อ่านฉันเขียนเธอเพื่อใครใคร
เธออาจก่อไฟอีกหลายกอง
ขณะฉันเพียงมองใบไม้ไหว
ฟากภูยังมีภูอยู่ไกลไกล
ฉันคงได้แต่ดูอยู่ตรงนี้

บันทึก : ศฺิวกานท์ ปทุมสูติ, ดอยบ้านสะไล, บ่อเกลือ, น่าน, ๒๕ธค๕๕

Comment

Comment:

Tweet