ดอกสร้อยพัฒนา

posted on 12 Jan 2013 10:58 by krugarn
...เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
ประสบการณ์ยังด้อยค่อยศึกษา
ดูผู้หลักผู้ใหญ่ในพารา
เขาทำมาหากินกันอย่างไร
เห็นเขาโกงมิหลงทรามไปตามเขา
เมื่อตั้งเอาสุจริตเป็นนิสัย
วันหนึ่งเป็นผู้นำกำหัวใจ
ยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมนำสุขเอย

ศิวกานท์ ปทุมสูติ
พัฒนาจากบทดอกสร้อยของเก่า, เสาร์ ๑๒มค๕๖

Comment

Comment:

Tweet