ศานติในนิทรา

posted on 14 Apr 2013 10:31 by krugarn
ขอความศานติจงมีแด่พี่น้องร่วมแผ่นดินและผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย (ครู ทหาร ตำรวจ นักบวช ประชาชน...)
ณ ป ล า ย ด้ า ม ข ว า น

...กราบพระขอพรก่อนก้าวเดิน
ให้พระผู้เผชิญร่วมจุดหมาย
ขอบุญบริสุทธิ์สร้างกลางฝุ่นทราย
ปกปักเธอทั้งหลายผู้หยัดยืน
 
ศิวกานท์ ปทุมสูติ

Comment

Comment:

Tweet

เพราะจัง คาดไม่ถึงเลยว่าจะจบเศร้า

#1 By ลอยลมเล่น on 2013-04-14 12:55